Nine Elephants

เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นบริการด้านการให้คำปรึกษาและการโฆษณา

เราออกแบบและสร้างงานเว็บไซต์ใหม่ หรือออกแบบและปรับเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม เราสร้างสรรค์งานให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขันรายอื่น การส่งเสริมการตลาดแบบ Cross-Channel อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและการลงทุนอย่างคุ้มค่า การสร้างแบรนด์และการเพิ่มประสิทธิภาพของ Convesion rate คืองานประจำของเรา

นอกจากนี้ เรายังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การเงินการลงทุน การวางกลยุทธ์และวางแผนองค์กร การวิจัยการตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์คู่แข่งขันทางธุรกิจ

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ต เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกของอันดามัน เราจะช่วยคุณเปิดความคิดและโลกทัศน์เพื่อก้าวสู่ความเป็นจริงไปด้วยกัน

Do you want to know more about
Nine Elephants
Marketing & Business Consulting?

ติดต่อเราเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับโปรเจ็คใหม่ของคุณ

Contact Us

ไม่ว่าจะแค่ทักทายหรือให้เราช่วยดูแลโปรเจ็คของคุณ เพียงแค่ติดต่อเราและเราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง.